14 tháng 5

Trang dành cho người dùng chưa đăng nhập tìm hiểu thêm

Ngày 14 tháng 5 là ngày thứ 134 (135 trong năm nhuận) trong lịch Gregory. Còn 231 ngày trong năm.